WIBID: Co to jest? Jak jest ustalany? Na co wpływa?

WIBID

Aktualne stawki WIBID:

WIBID ON 1.67%
WIBID TN 1.86%
WIBID 1W 2.08%
WIBID 2W 2.1%
WIBID 1M 2.24%
WIBID 3M 2.63%
WIBID 6M 3.02%
WIBID 1Y 3.27%

źródło: stooq / aktualizacja: 20 Sty 2022

Co to jest WIBID?

WIBID jest referencyjną stawką, która pozwala określać różnorodne parametry na rynku finansowym. Dokładniej rzecz ujmując, stawka ta określa wysokość oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Oznacza to, że dochodzi do określenia wysokości odsetek, jakie dany bank zapłaci innemu bankowi za ulokowane depozyty.

Wyznaczanie wartości tej stawki jest nazywane fixingiem WIIBID. Stawka ta posiada transakcyjny charakter, gdyż w ciągu 15 minut po publikacji indeksów uczestniczące w fixtingu banki muszą zawierać transakcje między sobą bazując na stawkach nie niższych niż zgłoszone w danym dniu.

Rodzaje WIBID

Skrót WIBID pochodzi od Warsaw Interbank Offer Bid Rate. Określa on roczną stopę procentową, jaką bank zapłaci za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Warto zauważyć, że stawka jest ustalana każdego dnia roboczego o godzinie 11:00. Jeśli chodzi o rodzaje stawek WIBID, wyróżnić można;

Jak jest ustalany WIBID? Skąd się bierze?

Wysokość stawki referencyjnej ustala Administrator GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, bazując na zatwierdzonych Kwotowaniach WIBID, przekazanych mu poprzez Fixing. Uczestnicy tego procesu są podmiotami posiadającymi status Uczestnika Ficingu, który zostaje nadany przez Administratora.

Dzień Fixingu jest dniem, w którym do godziny 11 rano (w szczególnych sytuacjach do 15) uczestnicy muszą przekazać Administratorowi stawki oprocentowania, po jakich będą w stanie przyjąć pieniądze od innego banku. Stawka ta ma charakter transakcyjny. Uczestnicy mogą wykonać maksymalnie dwie transakcje z tym samym uczestnikiem w ciągu 15 minut po ogłoszeniu WIBID. Okazuje się, że jeśli liczba uczestników fixingu danego dnia wyniesie mniej niż 6, wtedy Administrator zawiesza ustalenie stawki referencyjnej. Zasady te są określone w Regulaminie Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR (z dnia 28 kweitnia 2017 roku).

Dokładny proces ustalania stawek WIBID jest regulowany przez Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIDIB i WIBOR (z dnia 30 listopada 2017. GPW Benchmark SA. pełni kontrolę nad regulaminem i prawidłowością ustalania stawek razem z Radą w liczbie ośmiu członków. Wysokość stawek w dużym stopniu zależy od stopy referencyjnej, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej.

Na co wpływa WIBID?

Warunki rynkowe ciągle ulegają zmianom, także w sektorze bankowym. Instytucje tego typu sprzedają kredyty i lokaty, które są zmienne w zależności od zmian zachodzących na rynku. Bank może zatem modyfikować oprocentowanie danych kredytów, co nie zawsze jest zależne od niego.

Od tej stawki właśnie zależą wysokości odsetek, jakie bank zapłaci innemu bankowi za ulokowane depozyty. Proces ten jest podzielony według okresów i ustalany zostaje każdego dnia. Banki najczęściej w procesie ustalania lokat wykorzystują WIBID 3M (trzymiesięczny).

Zmienne odsetki zależą często od warunków rynkowych i często są spotykane w przypadku długoterminowych lokat. Banki nie są w stanie określić dokładnie, jak na przestrzeni lat będzie się zmieniała stawka WIBID. Zabezpieczeniem jest zatem uzależnienie wysokości oprocentowania właśnie od tej stawki. Każdy klient powinien zdawać sobie sprawę z tego, że założenie lokaty z oprocentowaniem zmiennym może być związane w późniejszym czasie z dopisaniem przez bank innej sumy odsetek.

Jeśli chodzi o kredyty, do stawki WIBOR bank dolicza stałą marżę, natomiast w przypadku lokat dodana zostaje do WIBIDU premia nie ulegająca zmianie.

WIBID a WIBOR

Wiemy już, czym jest WIBID. Warto jednak przyjrzeć się temu, co jet związane ze stawką WIBOR. Jest to stopa bazowa kredytów udzielanych w polskiej walucie. Razem z marżą stanowi nominalną stopę procentową dla danej umowy kredytowej. Podobnie działa WIBID, z tą różnicą, że jest to stopa opierająca się na depozytach banków. Od wartości WIBIDU ustala się aktualne oprocentowanie, które proponowane jest konsumentom i firmom w przypadku lokat i zakładania kont oszczędnościowych. Obie te wartości w głównej mierze zależą od stopy referencyjnej, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej. Wpływają one na oprocentowanie lokat i depozytów.